Specifikace trysek dle tvaru střyku

Sprejové trysky musí splňovat různé požadavky. BETE Německo  Vám poradí při výběru optimální trysky pro Vaše konkrétní požadavky. Výsledek atomizačního (pneumatičního) procesu je primárně ovlivněn konstrukcí trysky.

Následující formy postřiku se běžně používají při postřikových technikách

Vollkegel
Trysky se střikem ve tvaru plného kužele
Oblast nárazu trysky s postřikem ve tvaru plného kužele bude pokryta jedním postřikem. S axiálními tryskami s postřikem ve tvaru plného kužele je tento rozprašovací vzor vytvořen v důsledku instalace vířivého tělesa.
Trysky se střikem ve tvaru plného kužele v průtokovém kanálu s pomocí otáčení a definovaných vířivých komor vytvářejí plochý postřik. Spirální tryska představuje speciální konstrukční tvar.
Hohlkegel
Trysky se střikem ve tvaru dutého kužele
Je-li vytvořena prstencová nárazová oblast, označuje se to jako rozprašovací vzorek s dutým kuželem. Tekutina zpravidla proudí tangenciálně do vířivé komory. Kapalina se přemístí otáčením a vytváří se tekutá fólie, která se rozpadá na jednotlivé kapky ihned za ústí trysky. Axiální trysky s dutým kuželovitým sřikem, ve kterých tekutina proudí do vířivé komory, kde se otáčí pomocí speciální vírové vložky, jsou výjimkou.
Flachstrahl
Trysky s plochým rozstřikem
Díky speciální geometrii výtoku tvoří trysky s plochým rozstřikem zpočátku uzavřenou tekutinovou fólii, která se rozpadá na jednotlivé kapičky.
V závislosti na konstrukci výstupní geometrie vzniká eliptický nebo obdélníkový nárazový povrch.
Kvůli jejich funkčnosti mají tryskové jazýčky zvláštní místo mezi tryskami s plochých nástřikem: proud tekutiny opouští přes válcový vývod a poté odkloněný pomocí vnějšího deflektorového povrchu.
Vollstrahl
Trysky s plným proudem
Odpovídající konstrukce tryskového otvoru vytváří pevný proud tekutiny charakterizovaný vysokou stabilitou proudění a vysokou intenzitou nárazu. Vlastní proces rozstřikování, rozpad jednotlivých kapiček, je nežádoucí s tryskami s pevným proudem a je cíleně potlačen geometrií trysky.
Luftzerstäubung
Pneumatické rozprašovací trysky
Výsledkem kombinace výměnných vzduchových a kapalinových uzávěrů jsou pneumatické rozprašovací trysky schopné produkovat postřiky s plně kuželovitým tvarem, dutě kuželovitým tvarem a s plochým tvarem. Kapičky vytvářené pneumatickými rozprašovacími tryskami patří mezi nejmenší dosažitelné v technologii průmyslového rozprašování.
 

© Copyright 2007-2019 BETE Deutschland - Düsen, Düsentechnik und Sprühsysteme - Webdesign & Realisierung: Selisky-Design