Úhel rozstřiku

Úhel rozstřiku vybraný pro konkrétní odvětví závisí na velikosti plochy, která má být nastříkána.

Vzhledem k tomu, že jsou kapky bezprostředně po opuštění trysky ovlivněny vnějšími faktory, jako je gravitační tok, proudění plynu apod., měří se úhel rozstřiku za účelem určení pokrytí postřikem jako funkce aplikace ve vzdálenosti 100 až 1000 mm. Jsme rádi, že provádíme individuální testy rozstřiku v naší vysoce specializované laboratoři po dohodě.

Následující schéma ukazuje teoretické pokrytí (E) ve vzdálenosti (D) jako funkci úhlu rozstřiku (A). Účinný rozprašovací úhel (C) je menší než teoretický úhel (E) a lze jej vypočítat ze skutečného rozptylu (B).

Úhel rozstřiku

© Copyright 2007-2019 BETE Deutschland - Düsen, Düsentechnik und Sprühsysteme - Webdesign & Realisierung: Selisky-Design